Certificates of Conformity                                    

      GM120 EC Certificate of Conformity                                                                  

      GM121 EC Certificate of Conformity

      GM184 EC Certificate of Conformity

      GM200A EC Certificate of Conformity

      GM648E EC Certificate of Conformity

Warranties

     Fallsoft® Limited Warranty

     Uni-Hoist Limited Warranty